Експорт података
ЈБКЈС Назив Место Матични број ПИБ Детаљ

tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst